Soontiens Verhuur | Leveringsvoorwaarden
  • -->

Verkorte Leveringsvoorwaarden Soontiens Verhuur

Uitgebreide levervoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 18086028

Alle prijzen zijn per verhuur 1 of 2 dagen, tenzij anders met Soontiens Verhuur is afgesproken.
(Dit geldt niet voor tenten, daar gelden weekend prijzen vrijdag t/m zondag of maandag).
Als u langer wilt huren, vraag naar onze prijzen.

U kunt de gehuurde spullen afhalen op ons bezoekadres u moet dan een huurcontract ondertekenen en een legetimatiebewijs meebrengen.

Afrekenen doen we bij het brengen van de spullen. Contant of met pinpas wij hebben altijd een mobile pin automaat bij. Alles is bij ons incl. BTW. Bedrijven krijgen achteraf een factuur.

Bij bezorging moet u bij ons een huurcontract ondertekenen.
Wij maken altijd in samenspraak met de huurder de afspraak wanneer wij de spullen komen leveren en ook als we ze weer komen ophalen.
Als u op het afgesproken tijdstip niet thuis mocht zijn, laat het altijd even weten, anders moeten wij hiervoor kosten in rekening brengen.

Wij brengen de gehuurde spullen alleen op de begane grond, en tot aan een plek waar we met de bestelbus kunnen komen (tot vijf meter).
Als dit niet het geval is dient de huurder voor verder transport te zorgen, of wij moeten hier voor kosten berekenen.

Onze spullen zullen altijd schoon worden aangeleverd.
De spullen moeten ook weer schoon worden ingeleverd.ook glazen en servies.
Ook nergens iets op plakken ter versiering van uw feest, anders moeten wij hiervoor kosten in rekening brengen.

U dient er voor te zorgen dat de gehuurde spullen niet in de regen of in het nat staan, uitgezonderd een tent en een springkussen.

Vanaf het moment dat de huur van de te leveren spullen ingaat is de huurder aansprakelijk voor eventuele schade of letsel van of aan personen die gebruik maken van de gehuurde spullen.
Eventuele schade aan de gehuurde spullen is voor rekening van de huurder.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door oneigenlijk gebruik.
Harde wind en storm of hevige regenval is de huurder altijd aansprakelijk.
Springkussen moeten ingeval van slecht weer of harde wind altijd buiten gebruik worden gesteld.
De verhuurder kan bij slecht weer altijd beslissen om de gehuurde spullen niet te verhuren.

Bij het springkussen zitten extra leverings voorwaarden. Soontiens feestverhuur heeft u er op gewezen of kenbaar gemaakt dat u deze kunt vinden op de website van soontiens feestverhuur.

Extra huurvoorwaarden voor springkussens

Wij zetten het springkussen altijd zelf bij u op, daarna mag het springkussen niet meer verplaatst worden.
Wij breken het springkussen altijd bij u af en ruimen het weer op (dit is voor het behoud van onze springkussens).

Zorg er voor dat bij het gebruik van het springkussen er iemand van boven de 18 jaar toezicht houdt ter voorkoming van ongelukken.

Kinderen mogen alleen op sokken of met blote voeten het springkussen betreden.
Bij een springkussen met een dak mag er nooit op het dak worden geklommen.
Dit dak dient alleen ter bescherming van zon en regen.

Op het springkussen mag niet gedronken of gegeten worden.
Op het springkussen mogen geen personen van 13 jaar of ouder.
Alle scherpe voorwerpen zijn uit den boze bij het gebruik van het springkussen.
Als het springkussen vies is, doe het dan alleen af met water en zeep en niet met bijtende stoffen.
Bij slecht weer het kussen buiten werking te stellen.

Evt. schade door het verkeerd gebruik van het springkussen wordt in rekening gebracht ten koste van de huurder.

 

 Goirke Kanaaldijk 211-11
5048 AA Tilburg
013-59 05 730
Email: info@soontiens-verhuur.nl